Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 15. Vil du være med og skape beste praksis
868
page-template-default,page,page-id-868,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Vil du være med å skape beste praksis?

Så langt har over 100 virksomheter forpliktet seg på å bidra til beste praksis gjennom Bygg21-signaturen.

– Bygg21 har bidratt med å sette fokus på beste praksis i norsk byggebransje. Når vi avslutter prosjektet i desember 2019 er det avgjørende at bransjen tar funnene videre, sier Bygg21-general Sverre Tiltnes.

Bygg21 ble igangsatt i 2013 med et ambisiøst mål: 20 prosent kostnadsreduksjon innen 2020 var oppdraget, og gjennom et omfattende dugnadsarbeid har bransjens beste identifisert og beskrevet beste praksis innenfor en rekke områder. Digitalisering, industrialisering, kompetansebygging, bedre planprosesser og samhandling er blant områdene Bygg21 har fokusert på, og nå foreligger resultatet i form av veiledere, rapporter – og Byggelig.no.

– Nå er det opp til bransjen selv å ta rådene i bruk. Derfor har vi satt i gang signaturkampanjen, sier Tiltnes.

Gjennom Bygg21s signeringskampanje får bedrifter i bygge- og eiendomsnæringen muligheten til å vise at de er blant de beste i bransjen – og samtidig forplikte seg på Bygg21s råd innenfor én eller flere faser av byggeprosessen.

Alle bedrifter som har systemer og rutiner som er i tråd med Bygg21s Beste praksis på ett eller flere områder, kan bli med.

– Når du har funnet ut at dere faktisk allerede gjør en del av Bygg21s Beste praksis, kanskje bare på en litt annen måte, og hva dere vil gjøre framover for å bli enda bedre, kan du gå til nettstedet www.bygg21signaturen.no. Der kan du velge dine tiltak for å bidra til en mer effektiv bygge- og eiendomsnæring. I tillegg finner du uttalelser fra noen av de som har signert og en liste med alle de andre som allerede er på samme gode vei som dere. Når du så klikker på Signer her kommer det opp et enkelt skjema som forklarer hva du skal gjøre videre. Signer i dag, oppfordrer Tiltnes.

01
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
Noen måter å bygge på er rett og slett bedre enn andre. Vi opplever at Bygg21 har utviklet gode løsninger for byggenæringen og laget referanser til standardisering på områder som er viktige for hele næringen.
02
Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister.
Bygg21s anbefalinger har blitt til gjennom en kjempedugnad der over 100 dyktige fagfolk fra alle deler av bygge og eiendomsnæringen har deltatt. Det er gledelig at 100 bedrifter allerede har gått foran ved å støtte opp om dette arbeidet.
Jeg håper samtlige virksomhetsledere i
næringen som ennå ikke har gjort det,
er sitt ansvar bevisst og signerer.
03
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening)
Bygg21 har gjort en kjempejobb for å samle og løfte næringen. Veilederne har blitt gode verktøy for til bruk i alle byggets faser. Anbefalingene innenfor kompetanse generelt og relasjonskompetanse spesielt, er viktige for utviklingen av en seriøs og kompetent næring.
04
Elisabeth Heggelund Tørstad, adm. direktør i Asplan Viak
Vi har alle et ansvar for å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Bygg21s ti kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder hjelper oss et godt stykke på vei. Nå er det viktig at alle aktører i bransjen slutter seg til prinsippene.
05
Harald V. Nikolaisen, adm. direktør i Statsbygg
Gjennom arbeidet i Bygg21 har alle deler av næringen gitt sine praktiske råd om hva som skal til for å få en mer kostnadseffektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Vi i Statsbygg har på flere områder sett effekten av å planlegge bedre og tenke mer industrielt. Målet om å få til en 20% kostnadsreduksjon er absolutt innenfor rekkevidde.
06
KatharIna Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse
Vi har alle et ansvar for å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Bygg21s ti kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder hjelper oss et godt stykke på vei. Nå er det viktig at alle aktører i bransjen slutter seg til prinsippene.Jeg håper samtlige virksomhetsledere i
næringen som ennå ikke har gjort det,
er sitt ansvar bevisst og signerer.
07
Arne Giske, Konsernsjef i Veidekke
Bygg21 har gjort en kjempejobb for å samle og løfte næringen. Veilederne har blitt gode verktøy for til bruk i alle byggets faser. Anbefalingene innenfor kompetanse generelt og relasjonskompetanse spesielt, er viktige for utviklingen av en seriøs og kompetent næring.
08
Daniel Siraj, konsernsjef i Obos
Beste praksis utviklet av Bygg21 vil hjelpe oss i
arbeidet med å industrialisere mer, få ned kostnadene
og bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser.