Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A21. 20 prosent et realistisk mål – BundeBygg
1410
page-template-default,page,page-id-1410,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Bundebygg har tatt inn Bygg21s veileder for god samhandling som en del av kontraktsvilkårene i ett stort samspillsprosjekt vi jobber med nå, sier administrerende direktør Ole Kristian Berg.

– 20 prosent et realistisk mål

Gjennom bedre samspill, felles mål, digitalisering og utstrakt bruk av BIM i planleggingen, tror administrerende direktør Ole Kristian Berg i Bundebygg AS at målet om 20 prosent kostnadsreduksjoner er innen rekkevidde. Tiltakene vi gjennomfører viser at det er mye å spare, sier Berg.

Samspillentreprise, digitale modeller og nøye planlegging har allerede gitt resultater for Berg og Bundebygg AS. Det er byggherren som velger entrepriseform etter gjennomført forprosjekt, men før detaljplanlegging og byggestart.

– Da har vi fått tilstrekkelig oversikt over prosjektet til at byggherren kan velge mellom en insentivstruktur med overskuddsdeling eller en mer tradisjonell fastprismodell. Vi gir byggherren fullt innsyn i prosjektet, og dersom samspillsmodellen blir valgt, arbeider vi med åpne bøker, sier Berg. – Vi foretrekker klart denne entreprisemodellen, siden den sikrer større gjensidig engasjement og samarbeid med prosjektet i sentrum, sier han.

I større prosjekter arbeider Bundebygg på tilsvarende måte mot leverandører. Da er det entreprenøren som velger entrepriseform etter at leverandørleddet har meldt interesse for samspillkontrakter.

– Teamarbeidet som er et resultat av slike samspillkontrakter er forløsende for prosjekter. Kommunikasjonen går lettere, og medlemmene i arbeidsgruppen møter hverandre med gjensidig respekt. Ideer luftes i større grad, uten at folk er redde for å bli «skutt ned», sier Berg. – Dessuten skaper modellen en felles sikkerhetsvurdering og øker sjansen for at avviksrisiko blir avdekket tidlig. Det sparer oss for feil og de kostnadene som følger med.– Bygg21s mål om 20 prosent er et voksent tall. Men i lys av hva vi har oppnådd, inkludert plan- og byggeprosesser, mener jeg faktisk at det er riktig og realistisk, avslutter Berg.