Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A19. Arkitektur skaper verdier – Arkitektbedriftene
1373
page-template-default,page,page-id-1373,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Foto: Ivar Kvaal
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter

Arkitektur skaper verdier

Bygg21 har arbeidet godt med dokumentasjon av beste praksis og de omforente gode løsningene, og har bidratt til kunnskap og kompetanse i byggenæringen, mener administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

– Vi og flere av våre medlemmer har deltatt i Bygg21 med stort engasjement, og er glade for gode resultater. Nå er det viktig at FoU-arbeidet fortsetter, sier Skavang. Han forteller at Arkitektbedriftene for tiden arbeider aktivt med å belyse bærekraft i arkitekturen, blant annet gjennom aktivt å evaluere prosjekter.

– Vi er opptatt av hvordan arkitektene kan bidra til å nå bærekraftmålene, og har blant annet opprettet et prosjekt der vi får frem de gode eksemplene på at arkitektur fremmer bærekraft, sier han. Frem til nå har bærekraft i stor grad har vært knyttet til klima- og miljø, nå er vi opptatt av å få frem hele bærekraftperspektivet.

– Vi løfter nå frem den sosiale og samfunnsøkonomiske dimensjonen i bærekraft, og leter aktivt etter prosjekter som vi drøfter på alle tre områdene, sier Skavang. – Målet er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene som god arkitektur skaper for oppdragsgiver, bruker og samfunnet som helhet.

På www.arkitekturskaperverdi.no, eller gjennom Arkitektbedriftenes hjemmesider, presenteres til enhver tid ulike prosjekter i alt fra sykehjem og veier til skoler og fengsler. Prosjektene drøftes i lys av hvordan de på hver sin måte gir samfunnsmessig bærekraftig verdi.

Lederen for Arkitektbedriftene er også opptatt av arkitektenes rolle i prosjektgjennomføring.

– Arkitektene kan gjøre enda mer for å prosjektere de effektive og byggbare løsningene, og vi kan bidra mer til å skape gode og friksjonsfrie prosjektprosesser, tror Skavang. ­ – Det er her de virkelige store innsparingsmulighetene ligger.

Økt samarbeid, mindre friksjon og konflikt, feil og mangler ­– det er nøkkelord for en rekke pågående prosjekter hvor norske arkitekter engasjerer seg. Målet er å bidra til den omstillingen som er nødvendig for en bærekraftig og effektiv byggenæring i fremtiden.

– Fos oss blir det viktig å ta Bygg21-arbeidet med som et utgangspunkt for den videre forsknings- og utviklingsinnsatsen som må skje fremover, sier Skavang.