Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A17. Satser på digital byggevarehandel – Gausdal Landhandleri
1371
page-template-default,page,page-id-1371,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Digitale løsninger gjør det enklere å holde oversikten, både for Gausdal Landhandleri og kundene.

Satser på digital byggevarehandel

Gjør byggevarehandelen digital
Byggevarebransjen ligger etter med digitaliseringen. Det prøver Gausdal Landhandleri å gjøre noe med.

Det begynte for over åtti år siden. Nå er Gausdal Landhandleri en vesentlig aktør i byggevaremarkedet på Østlandet. Dagens Gausdal Landhandleri består i av 19 varehus, sysselsetter cirka 350 faste ansatte og omsatte i 2018 for 1,5 milliarder kroner.

Ligger etter

Verden digitaliseres i stadig større grad, men i byggevarebransjen har det inntil nå gått trått.

– Bransjen som helhet har lenge ligget etter. Det er flere enkeltstående initiativ til deler av prosessen, men ingen har kunnet tilby løsninger som tar for seg hele byggeprosessen, sier økonomisjef Per Stubberud Lieng.

Gausdal Landhandleri startet opp som et lokalt landhandleri, men vokste etter hvert til å bli en leverandør av byggevarer til proff- og privatmarkedet.

Mot slutten av 2000-tiåret kunne bedriften konstatere at veksten var blitt så stor at den truet eksisterende rutiner og prosesser. Løsningen var å digitalisere vareflyten. Resultatet er at bedriften i dag har en heldigitalisert logistikk som sikrer sporbarhet av varer – fra lager og hele veien ut til byggeplass.

Kjent teknologi

– Egentlig har vi ikke gjort annet enn å ta i bruk teknologi som for lengst er tatt i bruk i andre bransjer, som for eksempel dagligvare. Vi har tatt i bruk eksisterende teknologi og standarder, sier Per Stubberud Lieng.

Lieng viser til veilederen «Tenk nytt – bruk kjente løsninger» fra Bygg21 og til standardene fra GS1, Virke og Norsk Byggtjeneste. – Det tror jeg at kunden merker, og vi er ikke redde for å si at vi i dag har bransjens beste transport- og logistikkløsninger, legger han til.

Enklere og mer effektivt

Digitaliseringen i egen bedrift ble inspirasjon til nye løsninger som skal gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for kunden.

I tillegg til selskapets egen løsning GausProff, hvor kunden selv kan bestille og få oversikt, har Gausdal Landhandleri sammen med Holte og Logiq samarbeidet om prosjektet Digital Byggevarehandel. Igjen er utgangspunktet anbefalingen fra Bygg 21 om å bruke eksisterende teknologi, standarder og løsninger.

Når systemene og leddene i verdikjeden ikke arbeider sammen digitalt, så fører det til mange manuelle operasjoner. Ofte må den samme oppgaven gjøres flere ganger. Bruddet i informasjonsflyten går ut over effektiviteten og kontrollen.

Rett fra kundens system

Digital byggevarehandel tar tak i dette bruddet. Sammen med Holte AS og Logiq AS har landhandleriet utviklet løsninger for å bestille digitalt – fra kundenes egne prosjektsystemer. Løsningen gjør at informasjonen kan gjenbrukes hele veien gjennom prosjektet. Den åpner også for varemottak på byggeplass.

– I dag anslår vi at bare to prosent av handelen med byggevarer går elektronisk. Vi vil jobbe for at dette tallet blir større, sier Per Stubberud Lieng.

Til riktig tid

– Våre systemer følger bransjestandarder for vareregistre og andre åpne standarder fra blant andre Norsk byggtjeneste, GS1 og Virke. Det gjør at vi kan levere på ordrer som kommer direkte fra kundens systemer. Dette er en stor fordel som gjør at BIM-modeller kan oppdateres med faktisk leverte varer. En komplett modell vil da kunne følge bygget gjennom hele livsløpet, understreker han.

Bestillinger kan deles opp og leveres til rett tid i prosjektet, og alle komponenter som skal inn på byggeplass, er sporbare og dokumenterbare. Det er en stor fordel for eksempel for å møte miljøkrav. Dessuten kan man oppnå færre leveringer, og ikke minst korrekte mengder. Det igjen reduserer avfall og svinn.

– Det ligger et stort potensial å øke lønnsomheten med mer effektiv drift. Allerede nå bekrefter flere kunder som har tatt i bruk løsningen, at de har fått effekt av det. Interessen er stor, noe som bekrefter at bransjen er moden for å ta i bruk digitale løsninger i større grad. For oss er dette bare starten, og vi jobber med flere muligheter for å videreutvikle det, sier Per Stubberud Lieng.

Per Stubberud Lieng (til venstre) og Håvar Tangen Moen forteller at dagens digitale løsninger bare er begynnelsen.