Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A13. — Tillit er nøkkelen – Stor-Oslo Eiendom
1367
page-template-default,page,page-id-1367,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

– Tillit er nøkkelen

Stor-Oslo Eiendom og partner Karsten Hjertholm har deltatt aktivt i Bygg21-arbeidet, og var blant de første til å signere på Bygg21s signeringskampanje. Miljø og bærekraft stor høyt i kurs hos eiendomsutvikleren. Det gjør også bedre samhandling.

Hjertholm ledet Bygg21s arbeidsgruppe «Samhandling i byggeprosjekter», som leverte sin rapport i begynnelsen av 2019. Ikke overraskende mener Hjertholm at tillit og smidig samhandling er avgjørende for å oppnå effektivisering av bransjen.

– Tillit er avgjørende for god samhandling, og all verdens gode verktøy og metoder vil ikke ha ønsket effekt om vi ikke klarer å skape en tillitskultur i bransjen, sier Hjertholm. Han mener bransjen fremdeles har en lang vei å gå.

– Det er ingen som er uenige i at god samhandling og lønnsomhet henger sammen, men vi ser gang på gang at dette ikke omsettes i praksis. I Stor-Oslo Eiendom jobber vi ganske aktivt med å bygge sterke og tillitsfulle relasjoner med andre aktører i våre prosjekter. Både folk og organisasjoner er forskjellige, men min erfaring er at det er verdt å ta dette feltet seriøst, sier Hjertholm.

Fortsatt er det altfor mange aktører som hegner om sine egne interesser i stedet på å fokusere på prosjektets beste. Det er en holdning som står i veien for effektivitet, mener eiendomsutvikleren. – Vi har gode erfaringer med samspillsentreprisekontrakter, med åpne bøker. Det skaper en helt annen dynamikk i prosjektgjennomføringen, sier Hjertholm.

Med en administrerende direktør som er medlem av FNs eiendomspanel og jobber spesifikt for smarte bærekraftige byer (U4SSC), er bærekraft også sentralt for Stor-Oslo Eiendom. BREEAM NOR-sertifisering av næringsbygg er blitt standard, og selskapet tar nå skrittet og sertifiserer sitt første boligprosjekt. Stor-Oslo Eiendom var tidlig ut med å forplikte seg til Grønn Bygg Allianse sine Ti strakstiltak for grønne bygg. Bærekraft har blitt en viktig komponent for fremtidens byggebransje, mener Hjertholm.

– Både økonomisk, sosialt og ikke minst i forhold til klima og miljø må vi ha bærekraft i sentrum. Bærekraft henger sammen med kvalitet, og bidrar også til smidig og planmessig prosjektgjennomføring. Det er et fokus som gjør oss bedre, slår han fast.

Når det gjelder målet om 20 prosent kostnadsreduksjon i norsk byggebransje, er Hjertholm betinget optimist. Så lenge ikke kostnadsreduksjoner betyr 20 prosent ekstra margin for kun byggherren, men at alle for sin del av kaka, mener han at det er et realistisk mål ­– på sikt.

Felles anstrengelser må gi felles belønning. Det er den eneste måten å nå målet på.