Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A12. En motor for fornyelse og effektivisering – Statsbygg
1366
page-template-default,page,page-id-1366,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
UiB, Fakultet for kunst, musikk og design. Illustrasjon: ARK arkitekter.

Statsbygg: en motor for fornyelse og effektivisering

Heldigitaliserte prosjekter og utstrakt bruk av industrielle metoder. Det er blant tiltakene Statsbygg gjennomfører for å redusere byggekostnadene, forteller administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen.

Med 120 pågående byggeprosjekter og en driftsportefølje på 2300 bygninger i inn- og utland er Statsbygg en av Norges desidert viktigste aktører i bygge- og eiendomsbransjen. Nå tar giganten grep for å øke effektiviteten ytterligere – og tar i bruk både digital teknologi og industrielle metoder for å oppnå kostnadsreduksjoner som monner.

– Vi har tatt en beslutning om at alle våre prosjekter skal være heldigitale, og det er tatt inn i alle kontrakter som en del av vår kommersielle strategi, forteller Nikolaisen. Mindre feil og avvik og bedre samhandling i prosjektene skal gi betydelige innsparinger i årene som kommer.

– Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig, men vi tror at vi bare skraper i overflaten når det gjelder potensialet for innsparinger, sier Nikolaisen. – Samtidig ser vi at digital samhandling ikke bare sparer kostnader, men også skaper kvalitet. Det er årsaken til at dette fra nå av vil være et ufravikelig krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, sier han.

Nikolaisen og Statsbygg tror ikke at kravet om digitalisering vil skape en høy terskel for samarbeidspartnerne. Faktisk kan erfaringene så langt tyde på det motsatte, forteller Statsbygg-direktøren.

– Tilbakemeldingen vi får fra våre leverandører, er at marginene går opp og lønnsomheten øker. Dette er en vinn-vinn-situasjon som vil komme hele bransjen til gode, sier han. – Det er selvsagt en viss terskel for de minste aktørene, men teknologien er nå så tilgjengelig at det ikke bør være noe stort problem.

Tar i bruk prefabrikkering

Bruk av prefabrikkerte elementer i byggeprosessen er et annet satsingsområde for Statsbygg, og her er kostnadsbesparelsene mer konkrete. Blant annet har fire nybygde fengsler blitt bygd som modulfengsler med prefabrikkerte elementer, og resultatene er oppløftende.

– I disse prosjektene kan vi dokumentere besparelser på minst 20 prosent, uten at det har gått på bekostning av kvalitet og utførelse. Fengsler er kompliserte bygg med høye krav til funksjonalitet, og vi jobber svært tett med funksjonsbehovene. Vi kommer helt klart til å overføre denne tenkningen til andre typer bygg, sier Nikolaisen.

Og om noen skulle være bekymret for at utstrakt bruk av prefabrikkerte elementer skal gå ut over estetikk og stedstilpasning, er erfaringene så langt alt annet enn illevarslende. I et nylig prosjekt på Svalbard bygget Statsbygg 60 leiligheter på rekordfart – basert på moduler. Både byggetid og kvalitet ble ivaretatt i det barske klimaet.

– Det at et bygg settes opp med moduler, betyr ikke at det er synlig fra utsiden. Det er mange elementer i et bygg – for eksempel bærestrukturer – som ikke påvirker utseendet. Og i Kunst- og designhøgskolen i Bergen er fasaden prefabrikkert på fabrikk. Det trenger ikke å være noen motsetning mellom estetikk og modularitet, bare prosjektene tenkes nøye gjennom, fastslår Nikolaisen.

Som statens byggherre er Statsbygg en viktig aktør i norsk bygge- og eiendomsnæring. Det forplikter, mener Nikolaisen.

– Vi føler en sterk forpliktelse til å være en motor i teknologiutvikling og utviklingen av kompetanse i alle ledd, sier Nikolaisen. – Bransjen beveger seg veldig fort, og det er bestillerkompetanse og innovative anskaffelsesprosesser som vil bevege oss videre. Her har Bygg21 gjort et viktig arbeid, og vi er absolutt dedikert til å følge rådene og rapportene som er et resultat av dette arbeidet, sier han. – Vi kan ikke gjøre det alene, men i samarbeid med resten av bransjen har vi et stort potensial for effektivisering.

Bygging av nytt Nasjonalmuseum. Foto: Ken Opprann