Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A11. Miljøbarnehage i massivtre med eget markrom – Omsorgsbygg
1365
page-template-default,page,page-id-1365,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Munkelia miljøbarnehage er også et miljøprosjekt. Foto: Omsorgsbugg

Bygger miljøbarnehage i massivtre

I august 2019 åpnet Munkerud miljøbarnehage i Nordstrand bydel. – Dette er en ekstraordinær barnehage som skal bygges i massivtre med en oppsiktsvekkende lav energiramme, samtidig som det er det første prosjektet i byggebransjen som er anskaffet ved hjelp av Best Value Procurement-metoden, forteller prosjektleder Hans Vidar Olsen i Omsorgsbygg Oslo KF.

Det er Control AS som ble valgt som totalentreprenør for byggingen i P.A. Holms vei 18 på Nordstrand. Barnehagen er bygget med seks avdelinger, og har plass til maksimalt 108 barn og ca. 22 ansatte. Den ble tatt i bruk 1. august 2019.

– Helt fra starten har vi hatt miljø i fokus. I utlysningen ble det derfor etterspurt tilbydere som kunne bidra til at miljøstrategien til både Oslo kommune og Omsorgsbygg kunne nås. Control AS ga et tilbud med massivtre og hvor leveransen besto av prefabrikkerte elementer, sier Olsen.

– Massivtreelementene ble satt sammen på forhånd og montert sammen på byggeplass, noe som betydde redusert transport og ikke minst, bedre trafikksikkerhet og mindre støy for naboene. Massivtre er et materiale som skaper godt inneklima, både i byggeperioden og ferdig bygg, sier Olsen. – Massivtre har den egenskapen at det kan lagre både varme, kulde og luftfuktighet, og Munkerud barnehage er det levert en kombinasjon av naturlig og mekanisk ventilasjon for å skape et optimalt innemiljø, sier han.

Som det første prosjektet i Norge ble det i Munkerud barnehage valgt Lignatur-dekke. Elementene er bygd i tre, og ivaretar isolering, akustikk ved siden av å hindre brannspredning. – Dette er ytterligere et element som vil bidra til et naturlig og behagelig innemiljø, understreker Olsen.

Kravet om håndtering av overvann på egen tomt er ivaretatt med et vannsamlingsanlegg på taket. Regnvannet samles i en stor tank som er plassert ute under terreng og vil benyttes til kjøling av bygget/det grønne taket om sommeren. En kombinasjon av solceller og energibrønner vil gjøre at den nye barnehagen kan klassifiseres som et pluss-hus, det vil si at bygget produserer mer enn det forbruker i et livsløpsperspektiv.

Prosjektet har hatt fokus på miljøet og energieffektivitet er satt i høysetet i den nye barnehagen, det er lagt opp til at også driften og pedagogikken vil understøtte miljøtemaet. I tillegg er det bygget et eget temarom for kompostering hvor 50 000 meitemark vil bidra til kompostering av hagekompost og matavfall.Jorden som produseres vil bli benyttet i barnehagens eget drivhus og plantekasser.

– Konseptet fra Control AS er at det er viktig at barna får kontakt med naturlige prosesser og en forståelse av naturlige kretsløp. Dette blir et spennende tilbud som forhåpentlig vil gi ungene verdifull miljø-ballast, sier Hans Vidar Olsen.

Munkerud barnehage er det første byggeprosjektet i Norge som er anskaffet ved hjelp av Best Value Procurement-metoden. Omsorgsbygg har gjennomført denne type anskaffelser i to pilotprosjekter.

– Beste Value Procurement innebærer at det er enklere for tilbydere å gi tilbud, samtidig som den legger til rette for tidlig avdekking av risikoer i prosjektet. Dessuten legger den til rette for mer innovasjon enn tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Erfaringene har vært gode, og vi kommer til å se nærmere på denne metoden også fremover, sier Hans Vidar Olsen.