Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A9. Det handler om mennesker – Grette
1363
page-template-default,page,page-id-1363,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Foto: Kristin Svorte

Det handler om mennesker

Advokat Harald Fosse i Grette har jobbet med entreprisekontrakter i byggebransjen i en årrekke. Når Grette nå har forpliktet seg til å følge Bygg21 er det særlig anbefalingene innenfor kompetanse og samhandling Grette vil fokusere på. , Det er disse faktorene som vi mener er viktigst for byggeprosessen sier den erfarne advokaten. Og dette handler om mennesker, tilføyer han.

– Egentlig henger kompetanse og samhandling nært sammen. Det handler i siste omgang om å få de riktige menneskene til å interagere på en måte som er til fordel for prosjektet – og i større sammenheng for hele samfunnet, sier Fosse.

De siste årene har han sett en dreining mot samhandlingskontrakter, der byggherre og entreprenør går sammen i prosjektutviklingsfasen for å avdekke risikoer og belyse prosjektet best mulig. Målet er å skape en omforent virkelighetsforståelse og felles mål med prosjektet. Men også samhandlingskontrakter har utfordringer knyttet til seg, sier Fosse.

– Det skal ikke stikkes under stol at samspillmodeller stiller større krav til oppfølging og involvering fra byggherres side om de skal fungere etter intensjonen. Det er avgjørende at byggherren har tilstrekkelig ressurser til å følge opp prosjektledelsen og derved sikre egne interesser i prosjektet, sier han. Gretteadvokaten peker på det menneskelige aspektet ved prosjektsamarbeid som helt avgjørende.

– Partene i en kontrakt vil nesten alltid være juridiske personer, men samspillet foregår alltid mellom mennesker. Derfor er det avgjørende at deltakerne i prosjektet har insentiver til å samarbeide snarere enn å forfølge sine særinteresser. Vi jobber mye med å utforme kontrakter som har til hensikt å sikre dette best mulig, sier Fosse. Dessuten er han opptatt av de aktørene som faller utenfor samspillet.

– 70–80 prosent av entreprisekostnadene blir vanligvis utført av underleverandører, og de er som oftest ikke inkludert i samspillstrukturen. Deltakerne i en samspillkontrakt vil ha en felles interesse i å skyve risiko og kostnader ut av  «samspillboblen». Det er følgelig alltid en fare for at konfliktene skyves ned til underleverandørleddet, påpeker han. En løsning er å involvere underleverandørene i samspillmodellen, men per i dag kan dette kompliseres av reglene for offentlige anskaffelser forteller Grette.

– Uansett vil det alltid være aktører som faller utenfor, og det er viktig å hensynta dette i prosjektgjennomføringen for å unngå og begrense konflikt, sier han.

Med over 30 advokater i bygg- og anleggsavdelingen er Grette et av landets største miljøer for entrepriserett innenfor bygg og anlegg. Med stort fokus på riktig kompetanse jobber advokatene i team tilpasset det enkelte prosjekt.

– Våre kunder krever presise, hurtige og gode råd. Vi har organisert oss i team som møter kundenes krav til kvalitet, og hurtighet.  Vi legger stor vekt på samarbeid med kunden under utførelsen av våre oppdrag. Store og komplekse prosjekter krever sammensatt kompetanse, og våre team settes sammen for å stemme overens med behovene i prosjektet. Det er kostbart å benytte våre tjenester, og det er om å gjøre å få mest mulig igjen for investeringen.