Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A7. Levetid og rehabilitering – nøkler til bærekraft – DnB
1361
page-template-default,page,page-id-1361,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Ombruk; fra Aker Brygge til Lillestrøm Torv
Hvert år kastes to milliarder tonn bygningsmaterialer, og Norge alene produserer 11,7 millioner tonn. Vi har lenge oversett en av verdens antagelig største uutnyttede ressurser; avfall – som for øyeblikket håndteres som et problem. Men, dette er en betydelig forretningsmulighet, som også er bra for miljøet. Vi kobler ressursbehovet i rehabiliteringen av Lillestrøm Torv med avfallsutfordringen på Aker Brygge. Brukbare bygningskomponenter kartlegges, demonteres, planlegges, tilpasses og settes opp igjen på Lillestrøm Torv.

Vi må forlenge levetiden på eksisterende bygg og rehabilitere slik at bygget lar seg gjenbruke!

Bærekraftig utvikling handler om at prosjektet må være økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig

Bærekraftig utvikling har lenge hatt fokus på miljø. Vi i DNB har siden 1990 tallet jobbet systematisk med å redusere energiforbruket og Co2 fotavtrykket for våre bygg.  Vi må huske at de fleste bygg som skal eksistere i nullutslippssamfunnet 2050, allerede er bygget.

Og derfor er det helt nødvendig å fokusere på å løfte miljøkvaliteten på eksisterende bygg, gjennom grønn energi, gjenvinningssystemer og grønn transport.

GJENBRUK og GJENVINNING

Når vi bygger må vi sørge for gjenbruk og gjenvinning av bygningsmaterialer – vi er stolte over en sorteringsgrad på over 90 prosent i prosjekter, men dette kommer ikke av seg selv. Det jobbes hver dag med å finne gode løsninger for bærekraft og miljø – samt til det beste for våre kunder.

Vi har mange eksempler på godt gjennomførte prosjekter. Denne gangen trekker vi frem 2 spesielle prosjekter, det første fører oss langt tilbake i tid.

Gjennom langsiktig og målrettet arbeid har DNB Næringseiendom kuttet energiforbruket med 38 GWh over en 10 års periode. Bærekraft er viktig for miljøet, samtidig som det gir lønnsomhet for både brukere og eier. Med riktig fokus og dedikasjon fra alle parter, kommer resultatene sier en fornøyd Gro Boge i DNB Næringseiendom.

Resultatene fra de siste 10 åres energi og miljøarbeid er svært hyggelig for alle parter: En reduksjon i utslipp på nesten 40 GWh per år, tilsvarer en besparelse på over 30 millioner kroner i året. For hele perioden er det altså snakk om flere hundre millioner kroner i besparelser for våre leietakere.

Fokus på eksisterende bygg og energiledelse

Gjennom strukturert og langsiktig arbeid har prosjektet utviklet seg fra et enøk-prosjekt til et bærekraftsprosjekt, der energieffektivisering har blitt supplert med effektutjevning, avfallssortering, reduksjon i vannforbruk, smartere ombygging og utnyttelse av lokaler med fokus på gjenbruk.

På den ene siden jobber vi med energieffektivisering, og på den andre siden jobber vi med gjenbruk av materialer og komponenter

Dette er EKTE SIRKULASJONSØKONOMI

Vårt største fokus fremover vil være å redusere C02 avtrykket og løfte miljøstandarden og vi er på god vei sier en svært fornøyd administrerende direktør i DNB Næringseiendom, Gro Boge avslutningsvis.

GJENBRUK; FRA RÅDHUSRUIN TIL PARKERINGSHUS OG MODERNE ARKITEKTKONTOR
DNB Næringseiendom og Mad Arkitektkontor tryller toppen av parkeringsgarasjen fra 80-tallet om til  fremtidsrettede og moderne kontorlokaler. Åpenhet, faglig, sosialt og romslig har vært premisser for transformasjonen.  Parkeringshuset er bygget på ruiner fra Bergens første rådhus.