Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A6. Godt grunnlag for bedre samarbeid – NELFO
1360
page-template-default,page,page-id-1360,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Godt grunnlag for bedre samarbeid

Bygg21 har skapt et godt grunnlag for bedret samarbeid, men bransjen har en lang vei å gå, mener næringspolitisk direktør Tore Strandskog i NELFO. – Det er mye som tyder på at konfliktnivået i praksis er økende, og det er viktig at vi adresserer, sier han.

– Det er ingen tvil om at det finnes en genuin vilje til samhandling på toppledernivå, noe det gode grunnlaget fra Bygg21 viser. Problemet er bare at det ikke avspeiler seg i daglig praksis, sier Strandskog. Svak planlegging, uklare kontrakter og bonusmotiverte prosjektledere med begrenset forståelse for de tekniske fagenes egenart og behov er blant synderne, mener han.

­– Vi opplever stadig oftere at det oppstår konflikter i forbindelse med sluttoppgjør. Da har avvikene hopet seg opp, og det er ofte lite penger igjen. Resultatet er ofte at små og mellomstore bedrifter må gjennom lange og ressurskrevende prosesser for å få betalt. Det er det mange som ikke har rygg til å tåle, konstaterer NELFO-direktøren.

I Danmark er det kostnadene knyttet til konflikthåndtering beregnet til 3,5 milliarder – tilsvarende 14 prosent av bransjens samlede overskudd etter skatt. Strandskog tror bildet er det samme i Norge.

– Det dreier seg om store tap, også samfunnsøkonomisk sett, sier han. – Våre undersøkelser viser at det ofte dreier seg om uklare kontrakter. 50 prosent av våre medlemmer rapporterer for eksempel at de trenger jurist for å forstå kontrakter, og 70 prosent melder om avvik fra standardkontraktene. Det kan virke som om noen spekulerer i uklare kontrakter, sier Strandskog.

Sammen med andre bransjeaktører ønsker NELFO å iverksette tiltak for å forbedre situasjonen, blant annet gjennom kursing av medlemmer i kontraktsrett. Strandskog tror også at det nylig opprettede meglingsinstituttet i regi av Advokatforeningen kan ha positiv virkning.

– Mye er vunnet om avvik kan håndteres fortløpende og ikke samles opp i en sekkepost som skal gjøres opp ti slutt i prosjektet. Det eksponerer de tekniske leverandørene for en risiko som er uakseptabel i det lange løp, mener han.

Styrking av prosjektering og prosjektledelse er også på listen over tiltak NELFO-direktøren ønsker seg. Mer robuste prosjektplaner vil redusere avvik og skape større forutsigbarhet, mener han. Dessuten bør byggherrer ta et større ansvar for helheten i prosjektgjennomføringen.

– Det er åpenbart i byggherrenes interesse at prosjekter blir gjennomført i tråd med planene og uten konflikt. Derfor bør byggherrer involvere seg mer og skaffe seg økt prosjektkompetanse.

 

Alt i alt er Strandskog likevel optimistisk. – Bygg21 har lagt et ypperlig grunnlag. Nå er det opp til bransjen å operasjonalisere resultatene, og jeg tror vi har gode muligheter for å lykkes. Når alt kommer til alt, handler det om det vi i gamle dager kalte folkeskikk. Vi må behandle hverandre med respekt. Vi sitter i samme båt ­ og nå må vi benytte oss av det momentumet som er skapt gjennom det gode arbeidet i Bygg21, avslutter han.

Tore Strandskog
Direktør næringspolitikk