Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | A20. Tar ansvar i hele verdikjeden – Rema 1000
1358
page-template-default,page,page-id-1358,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
REMA 1000s miljøbutikker er utviklet i samarbeid med SINTEF og Snøhetta. Her fra Røyslimoen.

Tar ansvar i hele verdikjeden

Samfunnsansvar og bærekraft er sentrale verdier for REMA 1000, og dagligvarekjeden kan vise til en lang rekke tiltak. – Som dagligvarekjede har vi et ansvar fra jord til bord – og vi jobber aktivt med å redusere fotavtrykket i alle ledd i verdikjeden, sier administrerende direktør i REMA 1000 i Norge, Trond Bentestuen.

I REMA 1000 er samfunnsansvar – eller ansvar som de enkelt og greit kaller det – definert som selskapets arbeid innenfor miljø, helse, arbeidsliv og ansvarlig handel. I bunnen for tenkningen ligger FNs bærekraftmål og en ambisjon om å gjøre mer enn det som er forventet. – Verdikjeden i en moderne dagligvarekjede strekker seg fra produksjonsleddet til kunden som forbruker, og selv om vi er små i global sammenheng, har vi tro på at våre tiltak har betydning og kan gjøre en forskjell, sier Bentestuen.

Dagligvarekjeden kan vise til imponerende tall. Siden 2013 er klimagassutslippene redusert med 47 prosent, og de har åpnet mer enn 30 miljøbutikker som bruker 50 % mindre energi. Satsning på energieffektivisering, tog i stedet for bil der det er mulig og fornybar energi står for mye av reduksjonen.

– Reduksjonen på 33 648 tonn CO2-ekvivalenter tilsvarer utslippet fra 13 459 biler eller 6730 ganger rundt jorda med fly. Målet vårt er å kutte utslippene raskere enn vi er pålagt å gjøre. Vi satt oss et mål om halvering av utslipp innen 2030 og er nå i ferd med å nå dette ti år før målsatt tid, sier Bentestuen. – Energieffektivitet i verdikjeden fra produsent til forbruker bidrar ikke bare i kampen mot global oppvarming, men er også sunn bedriftsøkonomisk tenkning. Lavere energiforbruk betyr også lavere kostnader, påpeker Bentestuen.

Sentralt i arbeidet er etableringen av REMA 1000s miljøbutikker, et butikkonsept utviklet i samarbeid med Snøhetta Arkitekter og Sintef. Et sterkt arkitektonisk uttrykk er kombinert med energieffektive løsninger og tilrettelegging for effektiv drift. En rekke elementer sørger for at butikkene forbruker mindre energi. Blant annet blir størstedelen av oppvarmingsbehovet dekket av varme avgitt fra kuldeinstallasjonene, og det benyttes naturlige kuldemedier uten freon. LED-belysning er også med på å redusere energiforbruket.

– Bygg21 og arbeidet der har vært en katalysator for mye av arbeidet vårt med grønne bygg, og vi jobber stadig for å oppnå forbedring. Byggebransjen har begynt å tenke grønt, og det er en utvikling vi virkelig heier på, sier Bentestuen.

Det er ikke bare dagligvarekjedens butikker som bygges miljøvennlig. REMA Distribusjons nye lager i Sandnes som åpnet i 2018, har Norges smarteste energisystem der innovasjon sikrer at fornybar energi som produseres på taket blir lagret og benyttet på en effektiv måte. Bygget produserer energi tilsvarende årsbehovet til 40 eneboliger, noe dagligvarekjeden utvikler videre når de bygger nytt på Østlandet.

– Til den nye distribunalen på Vinterbro som åpner i 2020 bygger vi videre på energisystemet og investerer i Norges største enkeltkjøp av solceller. Ikke bare gjør det vår egen drift mer miljøvennlig og kostnadseffektiv. Det bidrar også til å kutte kostnadene for solkraft i Norge gjennom innovasjon og kraftverksteknologi, sier Bentestuen.

Også i produksjonsleddet tar kjeden grep. 11. juni 2019 ble grunnsteinen lagt til et helt nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling i Orkanger. Anlegget vil bli banebrytende innen energiløsninger og nye løsninger, sier leder i REMA 1000-eide Norsk Kylling, Kjell Stokbakken. – Norsk Kylling har som mål å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede, og skal være ledende på alle deler av verdikjeden på kvalitet, dyrevelferd og effektivitet, sier han.

Blant miljøtiltakene knyttet til det nye anlegget var blant annet Norges største jordflyttingsprosjekt, der all matjord på lokasjonen ble flyttet – og i dag benyttes til kornproduksjon. Den avanserte energiløsningen er basert på en kombinasjon av fjernvarme, solceller, nedkjøling med sjøvann og energilagring. Fjernvarmen er basert på spillvarme fra annen industri på Orkanger.

– Vi står for utbygging av fjernvarmeanlegget til industriområdet, slik at det i fremtiden også kan benyttes av andre aktører, sier Stokbakken. – Målet vårt er at vi gjennom synergier og sirkulærøkonomisk samarbeid med etablerte og kommende bedrifter i området skal oppnå mindre utslipp enn før vi flyttet inn. Vi regner med å spare bruk av primærenergi tilsvarende 1500 husholdninger med alle tiltakene kombinert, sier han. – Jeg må si at det er en glede å jobbe med en eier som muliggjør denne satsningen med så fremtidsrettede løsninger, legger han til.

God kildesortering, energiovervåking og -styring, miljøvennlige kjøledisker og LED-belysninger tiltak som plasserer REMA 1000 i tet hva gjelder miljøvennlige butikker. Heldigvis har vi utrolig motiverte og dyktige Kjøpmenn som ser verdien av bærekraft både i et miljøperspektiv og som en mulighet til å øke effektivitet og lønnsomhet i egne butikker, sier Trond Bentestuen.

– Vi vil vise at vi går foran og gjennomfører tiltak, samtidig som vi har hårete mål. REMA 1000 skal bygge de mest effektive og miljøvennlige dagligvarebutikkene i Norge – og jobbe for å gjøre hele verdikjeden mer bærekraftig, sier Bentestuen.