Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 09. Vi bygger best – med åpenhet og tillit
1348
page-template-default,page,page-id-1348,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Det er forskjell på utveksling av informasjon (øverst) og kommunikasjon. Førstnevnte (SMS, epost og lignende en-veis beskjeder) fører ofte til misforståelser og feil. Kommunikasjon er en to-veis prosess med samtidig utkvittering av at alle
budskap er mottatt og forstått. (Illustrasjon fra veilederen)
Ved runde bord kan alle se og høre hverandre, og får i tillegg en følelse av likeverdighet – uavhengig av posisjon i byggeprosjektet. Det er et godt utgangspunkt for å bygge åpenhet og tillit mellom alle parter. (Illustrasjon fra veilederen)

Vi bygger best – med åpenhet og tillit

I byggeprosjekter finnes det to grunnleggende mekanismer som regulerer forholdet mellom aktørene. Den ene er kontrakten som forteller hvordan de formelle forhold skal håndteres. Den andre er hvordan aktørene sam­handler i praksis.

Kjernen av samhandling i et byggeprosjekt er at det til enhver tid – og parallelt – foregår flere juridiske, forretningsmessige, organisatoriske og sosiale prosesser som påvirker tilliten og gjennomførings­evnen i prosjektet. Disse prosessene kan bidra til å forsterke hverandre – enten positivt eller negativt.

Bygg21s veileder for samhandling Vi bygger best – med åpenhet og tillit viser hva som er god samhandling, og hvordan man kan få det til i praksis. Den er relevant for både private og offentlige aktører som arbeider med alle typer bygge- og eiendomsprosjekter og gjelder i alle faser av byggeprosessen. Den retter seg særlig mot prosjekteiere og prosjektledere som alltid setter standard for hvordan et byggeprosjekt utvikler seg i kraft av sine roller.

Felles og egne interesser

Menneskets evne til samhandling er en forutsetning for at vi i det hele tatt kan reise et bygg. Den kompetansen og kapasiteten hver og en av oss besitter, er ikke tilstrekkelig. Derfor må vi etablere et samarbeid med mange aktører.

Samtidig er vi opptatt av å få mest mulig ut av prosjektet for vår egen del; «What’s in it for me?» Hvordan kan denne drivkraften være forenlig med menneskets kollektive bevissthet? Det ene utelukker heldigvis ikke det andre. Men skal vi nå frem med vår egeninteresse er det erfaringsmessig dårlig butikk å la det skje på bekostning av felleskapet. Istedenfor å motarbeide hverandre for å få det største kakestykket, er det mer lønnsomt for alle parter å bruke kreftene på å gjøre kaka større ved å gjennomføre prosjektet mest mulig rasjonelt og effektivt. For å få til dette må partene ha respekt for hverandres risiko, muligheter og særinteresser, og være åpne og ærlige. Nøkkelordet er tillit, et begrep som er viet mye plass i Bygg21s rapport og veileder om samhandling.

Prioriter og etterspør relasjonskompetanse

Bygg21s dypdykk etter beste praksis i bygge- og eiendomsbransjen har vist at relasjonskompetanse er helt avgjørende for å få god flyt gjennom hele byggeprosessen, særlig hos ledere på alle nivåer. Relasjonskompetanse er kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som bidrar til god sam­handling. Likevel er dette noe som i liten grad blir etterspurt, prioritert og evaluert. I veilederen om samhandling finner du noen enkle råd om hvordan du kan gjøre krav og relasjonskompetanse gjeldende ved både rekruttering og innkjøp.

En enkel oppskrift

Bygg21 har definert en enkel oppskrift på hva som erfaringsmessig skaper god samhandling i byggeprosjekter.

 

1. Definer tydelige mål som alle parter jobber for å nå

2. Sett sammen et kompetent og godt fungerende prosjektteam

3. Etabler faste samhandlingsarenaer

4. Gjennomfør felles usikkerhetsstyring for prosjektet

5. Lag gjennomtenkte planer og definer klare grensesnitt

6. Sørg for presis, rettidig og løsningsorientert kommunikasjon

I veilederen kan du lese om hva dette innebærer av helt konkrete tiltak og handlinger.

Kontrakter og vedlegg

Denne oppskriften kan brukes uavhengig av kontraktsform, og bør innføres i ethvert byggeprosjekt. Bygg21 anbefaler likevel at alle parter bruker standardkontrakter, og at eventuelle endringer og tilføyelser skal være saklig begrunnet og balanserte. Standard­kontraktene representerer kjente spilleregler som i seg selv fremmer samhandling mellom aktørene.

Flere virksomheter har allerede begynt å bruke Bygg21s samhandlingsveileder som vedlegg til kontrakter. Det betyr i praksis at alle parter som omfattes av kontrakten forplikter seg til å følge prinsippene for god samhandling, og at relasjonskompetanse tillegges like stor vekt som andre ferdigheter.

Visste du at…

StorOslo Eiendom bruker veilederen «Vi bygger best – med åpenhet og tillit» som vedlegg til kontraktene de inngår med entreprenører