Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 06. Fasenormen «NESTE STEG»
1345
page-template-default,page,page-id-1345,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Fasenormen «NESTE STEG»

Hvorfor trenger vi et felles rammeverk?

Et bygg kan bygges på hundre forskjellige måter, men hvordan gjøre det mest effektivt? Fasenormen Neste steg er designet for å gi svar på det spørsmålet.

I en byggeprosess skal mange ulike parter samarbeide om å lage et produkt. Samtidig ønsker aktørene å jobbe hver for seg, på sine egne premisser. Mangelfull og dårlig samhandling kan derfor hemme produktiviteten. Forskning fra andre land dokumenterer at verdibasert samhandling gir bedre bygg og lavere kostnader, og derfor benytter så godt som alle aktører i dag en standardisert inndeling av prosjektfaser og roller i en byggeprosess. Problemet er at disse rammeverkene er ulike, og skaper kommunikasjonsproblemer på byggeplassen. Bygg21 har utarbeidet et felles rammeverk og språk for byggeprosesser i Norge. Vi har kalt det «Neste Steg».

Hva er «Neste Steg»?

«Neste Steg» er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg – fra oppstart til avvikling. Hensikten er å utvikle en felles norm for faseinndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et effektivt, felles språk for norsk byggebransje. Mellom stegene er det ulike beslutninger som må tas, basert på den riktige informasjonen. Disse beslutningene avgjør om vi skal gå videre, tilbake til start, eller utføre mer arbeid. Videre synliggjør «Neste Steg» fire ulike perspektiver for å forstå hvilken informasjon vi trenger i hvert steg: eier-, bruker-, det utførende- og det offentlige perspektivet.

Hvordan bruke «Neste Steg»?

«Neste Steg» skal benyttes for å beskrive bedriftens prosjektmodell og gjennomføring. Den kan også brukes som en felles referanse for flere organisasjoner som samarbeider i et prosjekt. «Neste Steg» og de tilhørende begrepene kan brukes når man diskuterer oppgaver, ansvar og roller i prosjektgjennomføring. Målet er å gjøre det lettere å avklare hvilken kompetanse som skal fases inn til hvilken tid i byggeprosessen, og slik spare tid og penger. Rammeverket er ment som en veiledning, ingen fasit.

Fordeler med «Neste Steg»

«Neste Steg» tvinger oss til å tenke langsiktig sammen. Byggeprosessen beskrives fra «vugge til grav», ved å se på prosessen fra behovet oppstår til bygget avvikles. Den store fordelen er at vi får et felles språk. Partene vet dermed hvordan de skal kommunisere, involvere seg og utføre oppgavene. Dersom alle forholder seg til felles beslutninger og definerte roller, vil det redusere antall misforståelser og øke produktiviteten. Aktører fases inn på riktig tidspunkt, premisser bli klarere, og leveranser komme til rett tid. Da oppnår vi et bedre samspill, lønnsomhet og resultater – og færre feil.

«Neste Steg» er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid.