Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 05. Nå er det praktisk bruk som skal gi resultater!
1344
page-template-default,page,page-id-1344,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Stig Bech er nestleder i styret i Bygg21 og administrerende direktør i Solon Eiendom.

Bygg21 er ferdig med dugnaden:

Nå er det praktisk bruk som skal gi resultater!

Bygg21 har vært en dugnad der bransjens beste folk har bidratt med tid og kompetanse. Det er det all grunn til å være stolt av innsatsen, synes Stig Bech, nytiltrådt administrerende direktør i Sonor Eiendom.

– Arbeidet i Bygg21 har dreid seg om å samle inn og systematisere beste praksis. For å få til dette må man ha med seg de beste i alle fagkategorier og alle organer. Det har Bygg21 hatt, sier Bech. – Det er ikke bare er de store aktørene som har bidratt. I Norge har vi svært mange aktører av ulik størrelse som hører med blant de dyktigste og mest innovative. Bygg21 har vært en viktig arena som har samlet hele bransjen, legger han til.

Den erfarne eiendomsadvokaten som i en årrekke var partner i BAHR har – ved siden av jussen – vært særlig opptatt av bærekraft, både miljømessig, økonomisk og sosialt, blant gjennom Grønn Byggallianse og NGBC. Bærekraft er et gjennomgangstema i alle sider i bygg- og eiendomsbransjen mener han.

– En hovedoppgave for Bygg21 var å arbeide for en mer kostnadseffektiv bygg- og eiendomsbransje, samtidig som bærekraft også skulle vektlegges. I dag ser vi hvordan miljø- og kostnadsfokus virker i samme retning. Stadig  flere aktører krever for eksempel miljøsertifisering av nye bygg for å investere, leie eller finansiere. Det å bygge og dokumentere bærekraftig kvalitet har på mange måter gått fra å være forbundet med idealisme og «soft values» til å handle om konkrete økonomiske verdier. God miljøstandard gir god økonomi, ikke minst hva gjelder den fremtidige verdien av bygget som leieobjekt, salgsobjekt og panteobjekt. Det er en nedsidesikring, sier en entusiastisk Bech.

Bech er også opptatt av det sosiale aspektet i eiendomsbransjen

– Bygge- og eiendomsvirksomhet handler i stor grad om å skape gode steder, der folk kan bo og jobbe i trygge og sosiale omgivelser. I et samfunn der flere og flere opplever seg selv som ensomme, er det å skape gode sosiale rom som legger til rette for samhandling og menneskemøter stadig viktigere. Byggene er våre konkrete omgivelser. Gode bygg og utearealer legger til rette for møter mellom mennesker. Det morsomme er at det heller ikke her er noen motsetning mellom arbeid med sosial bærekraft og økonomi. Snarere tvert i mot: Gode miljøer skaper attraktive områder som også andre ønsker å bo i, og sikrer verdier både for utbyggere og kjøpere. Dette er en av grunnene til at Solon Eiendom nå også satser på større byutviklingsprosjekter der vi kan forme bygg og utearealer i tråd med våre tanker om sosial bærekraft. , sier han.

I tillegg til bærekraft har Bech naturlig nok engasjert seg spesielt i arbeidet for bedre samhandling i plan- og byggesaksbehandlingen. Bedre balanse mellom aktørene og tidlig samhandling vil kunne utgjøre en stor forskjell, både hva gjelder kvalitet og økonomi, mener han. Dette inneholder også et ønske om at plansaker tidligst mulig svinges innom politikerne, slik Bygg21 har foreslått. Det vi er på jakt etter er forutsigbarhet. Aller viktigst er at alle er innstilt på konstruktivt samarbeide – typisk i samsvar med prinsippene Bygg21 har forklart i rapporten «Enklere planprosesser – Steg for steg …». Utbyggerne må også bidra. Man må ikke tenke for mye «forhandling». Forhandling er litt gammelmodig – typisk der utbygger drar til med litt høyerer bygg enn han tror han kan få og kommunen møter med urimelig byrdefule rekkefølgekrav.

Bech er generelt opptatt av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner.

Vi må ha styring, men samtidig ser vi at kommunene i flere tilfeller går for langt i å pålegge utbygger oppgaver som ikke har  har lovmessig sammenheng med utbyggingsprosjektene. Her er det viktig at vi finner en bedre balanse, sier den erfarne advokaten. – To dommer i Oslo Tingrett nylig har gått i kommunenes disfavør. Dommene er anket, men jeg har tro på at lagmannsretten vil komme til samme resultat. Det er bare rimelig at utbygger tar ansvar for en del infrastruktur som har tilknytning til prosjektet, men man må passe på at det er god balanse i fordelingen mellom offentlig og privat side, sier han.

Bygg21 har laget appen BYGGELIG, der man samler Bygg21s anbefalingene på en praktisk og tilgjengelig måte. Jeg har selv testet produktet, og synes det er blitt veldig bra. Appen gir brukeren rask tilgang til Bygg21s råd – fra planfasen til avvikling.

– Byggelig er et utrolig nyttig verktøy som jeg kommer til å bruke mye. Her finner man alt man trenger, og appen oppdateres fortløpende av NTNU, Grønn byggallianse og Norsk Eiendom,, sier Bech.

Solon-direktøren er optimistisk med tanke på videreføringen av initiativene og arbeidet som er nedlagt i Bygg21. Kostnadene må ned, og tidspunktet for bransjedugnaden var riktig, mener han. Nå gjelder det at så mange som mulig tar rådene i bruk.

– Det er i praktisk bruk resultatene vil vise seg. Bransjen må dra nytte av ny teknologi og øke samhandling og verdiskaping. Bygg21 har gitt verdifulle råd – nå er det opp til bransjen å ta dem i bruk på bred basis. Vi må internalisere resultatene, avslutter han.

Det er i praktisk bruk resultatene vil vise seg. Bransjen må dra nytte av ny teknologi og øke samhandling og verdiskaping.