Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 04. Takker for godt samarbeid
1343
page-template-default,page,page-id-1343,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Sissel Leire er styreleder i Bygg21.

Takker for godt samarbeid

Hun er ikke vemodig over at Bygg21 går mot slutten, styreleder Sissel Leire. – Nå skal vi overlevere gode oppskrifter på bærekraft og kostnadseffektivitet til markedet. Arbeidet i Bygg21 har vært en reise preget av gode relasjoner og positivt samarbeidsklima – og det er da vi får resultater, sier Sissel Leire.

Det var ikke gitt at næringen ville stille seg bak Bygg21 da Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettet prosjektet i 2015. Men bransjen stilte til dugnad, og Leire har opplevd samarbeidet som både stimulerende, givende – og gøy.

­– Arbeidet har vært preget av åpenhet, positiv friksjon og fremfor alt dugnadsånd. Vi har hatt det morsomt sammen, og aktørene har deltatt med sine beste innsikter, uten å være redd for bedriftshemmeligheter. Bygg21-arbeidet har foregått i en veldig positiv samarbeidsånd, sier hun.

Leire bedriver seg selv som mer enn middels opptatt av relasjoner, og dugnadsprosjektet har levert på den siden. Likevel var det det faglige innholdet som gjorde at hun takket ja til å bli styrets leder.

– Selv om det har vært en fase preget av gode menneskemøter og åpent samarbeid, har det faglige vært i sentrum. Vi fikk et tungt mandat fra Departementet, og det har hele tiden vært faglig fokus i arbeidet, understreker hun.

Som det aller viktigste resultatet av Bygg21 peker styrelederen på byggelig.no. Verktøyet, som tar utgangspunkt i Fasenormen Steg for steg, gir alle tilgang til beste praksis – i alle faser av et prosjekt. Nettsiden er optimalisert for smarttelefon, og gode råd og tips er tilgjengelig i alle sammenhenger – i møter og på byggeplass.

– Byggelig.no gjør meg til en bedre aktør i egen næring, erklærer Leire. ­ – Det er et praktisk og anvendelig verktøy som løfter ut essensen av rapportene og veilederne som er glimrende, men som vi jo vet at ikke blir lest av alle. Byggelig.no er allment tilgjengelig, gratis, og et fantastisk verktøy som jeg oppfordrer alle til å benytte, sier hun.

Hun peker også på «Ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» når hun skal løfte frem enkeltresultater ­ noe hun gjør heller motvillig.

– Bygg21 står for en totalitet, og alle områdene vi har jobbet med – fra kompetanse til BIM – er viktige brikker i arbeidet med å effektivisere næringen innenfor en bærekraftig ramme. Resultatene viser at vi har mye å gå på, og ikke minst at bærekraft og effektivisering ikke er motsetninger, men går hånd i hånd. Det er en viktig innsikt å ta med videre, sier Leire. – Relasjonskompetanse står mitt hjerte nær, og er noe vi jobber mye med i Kruse Smith. Vi har jobbet med dette uavhengig av Bygg21, men Bygg21-arbeidet har bekreftet at det er et svært sentralt område, sier hun.

– Bygg21 har bidratt til å rydde opp i begrepene. Også på områder der vi har gjort en aktiv innsats i Kruse Smith, har Bygg21 hjulpet oss til å se ting klarere. Vi kommer til å ta med oss disse innsiktene videre og bygge på dem. Bygg21 speiler næringen der vi står i dag, men vi må selvsagt fortsatt være i bevegelse, sier Leire.

Likevel vil ikke Leire overdrive betydningen for bransjen. Mye arbeid gjenstår, og det må foregå uten Bygg21 som rammeverk.

– Bygg21 har fungert som et samlingspunkt for en næring som var svært fragmentert, og som sto enda lenger fra hverandre enn vi gjør i dag. Vi fant en retning for samhandling og samarbeid, etablerte en retning som jeg håper næringen vil kunne videreføre. Vår næring har mange ulike aktører, og Bygg21 har synliggjort behovet for at alle aktørene er en del av den samme verdikjeden, og har sine viktige roller å spille. Håpet er at vi om ti år kan se oss tilbake å si at dette var et viktig startpunkt, sier hun.

– Som styreleder vil jeg takke KMD og våre politikere som hadde tro på at næringen ville bruke bevilgningene fornuftig, og jeg mener vi har levert. Men det betyr ikke at vi kan hvile på våre laurbær. Det er nå det begynner.

Byggelig.no gjør meg til en bedre aktør i egen næring.