Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 03. Tror på at 20%-målet blir nådd
1342
page-template-default,page,page-id-1342,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Administrerende direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 vil snart overlate til andre aktører å forvalte beste praksis i årene fremover.

Sverre Tiltnes:

Tror på at 20%-målet blir nådd

1. januar 2020 eksisterer ikke Bygg21 lenger. Men direktør Sverre Tiltnes mener at arven etter effektiviserings- og kostnadsreduksjonsprogrammet i byggenæringen blir en bransjestandard.

– Hvis 400 virksomheter som representerer det mangfoldet som denne næringen utgjør, signerer på at de slutter seg til bruk av beste praksis, har vi satt i gang en ball som ingen klarer å stoppe. Da har det blitt en bransjestandard, fastslår Sverre Tiltnes. I skrivende stund har over 100 virksomheter allerede forpliktet seg med sin underskrift på Bygg21-signaturen (se egen sak).

Har funnet Beste praksis overalt

Tiltnes og Bygg21 har funnet beste praksis i hele næringen.

– Det er flinke virksomheter som utvikler beste praksis. Det har vært en avgjørende suksessfaktor at vi skjønte at beste praksis kan man finne overalt. Det handler ikke om en liten elite i vår verdikjede, sier han, og trekker frem et eksempel:

– En anleggsleder i Backe-gruppen fant ut at han ville forvalte tegningsmateriale med QR-koder for å sikre at alle brukte siste tegning til enhver tid. På den måten unngikk en masse feil og misforståelser. Det førte til at Backe-gruppen fikk en Beste Praksis-pris. – Man kan finne beste praksis i store systemer eller små, og man kan finne det ved en tilfeldighet, sier Tiltnes.

Mange hundre bidragsytere

Han mener Bygg21 har lykkes med å samle og definere beste praksis på de områdene som har betydning for å effektivisere og fremme bærekraft.

– Vi får mye anerkjennelse for det vi har tatt frem, og også det at vi har klart å ta det frem på en måte som gjør at det kan brukes.

Nøkkelen har vært at Bygg21 har kjørt en åpen og involverende dugnad med over 100 involverte personer som har blitt invitert inn: Alt fra brukerrepresentanter fra Stavanger kommune til handelsbedrifter, forskere og byggevareindustri. I tanke- og strategiprosessen har det vært ytterligere ca. 300 personer med.

– Vi har hatt seks oppdrag med hver sin arbeidsgruppe, der alle deltakerne ble håndplukket. Vi plukket etter beste skjønn, men det er så mange flinke folk i næringen så vi kunne sikkert ha plukket andre.

Alle sammen har representert sin sektor på en god måte, og gjennom dette har vi kjørt involverende prosesser med godt besøkte workshops, møter, frokostmøter etc. – og samlet den beste praksisen som skulle kunne få ned kostnadsnivået med 20 prosent, sier Tiltnes.

De som har deltatt. har slett ikke oppført seg som mørke verdensmestere, sier Tiltes. Her har ingen vært «høye på seg selv».

– Alle sammen har lagt igjen kjepphestene sine og gått inn i formålet, uten unntak, og sagt at de kom klokere ut fordi de har sittet sammen med leverandører, kunder, forskere og brukere. De har blitt klokere på hvordan gjøre jobben sin og bidra slik at vi får det hele til å fungere. – De beste har blitt enda bedre av å være med i dugnaden. Det har vært kjempegøy, fastslår Tiltnes.

Spørsmålet nå er om Beste Praksis som Bygg21 har avdekket, blir tatt i bruk.

– Det er litt tidlig å si. Det er først nå vi jobber mye med implementering. Men underveis tror jeg alle som har vært med i arbeidet og kjenner Bygg21, tar seg en tenkepause og tenker; hva kan jeg gjøre annerledes? Jeg tror det er underordnet om man kopierer Bygg21, men at man lar seg inspirere av det vi har gjort på samhandling, industrialisering, riktig kompetanse på rett plass etc. Så lenge virksomhetene henter inspirasjon har vi vært med på å prege dette i positiv retning. Men dette er veldig vanskelig å måle, sier Tiltnes.

Krevende prosess

Men selv om prosessen har vært god, har den også vært til dels krevende, forteller Tiltnes.

– Det vanskeligste er nok når beste praksis krever en endring. Når den endringen rører ved forretningsposisjoner og interesser, blir det vanskelig. Det har også vært krevende å sette sammen de seks arbeidsgruppene, for mange ville inn. Vi visste at hvis gruppene ble for store, ville det bli seminarer uten et praktisk resultat. Så selve prosessen, samt det å få oppslutning og engasjement, har vært krevende, sier Tiltnes.

Resultatet av arbeidet med beste praksis er oppsummert på nettsiden og i appen Byggelig.no.

– Det er resultatet vårt. Alt som kan brukes i praksis er samlet på Byggelig. Det er en inspirasjon og en sjekkliste: Ting du må gjøre, ting du bør gjøre og ikke minst når du må gjøre det, sier Tiltnes og viser til Møre og Romsdal fylkeskommune som bygger skoler:

– De følger prinsippene om tidlig involvering, tidlig målsetting og tydelige mål. Når de gjør det vi har anvist, faller kostnaden med 25 prosent per kvm., for akkurat samme leveranse. Da tjener entreprenørene og leverandørene i disse prosjektene mer penger og er mer fornøyde.

Nå jobber Bygg21 for å få flest mulig virksomheter i næringen til å skrive under på Bygg21-signaturen.

– Det å dedikere seg til beste praksis for en effektiv og bærekraftig næring og verdiskapning tror jeg kler alle virksomheter. Det er litt «kleint» ikke å stå bak dette. I en slik signatur ligger også en handling, og jeg tror at ansatte, kunder og samarbeidspartnere vil sette stor pris på å se at din virksomhet har signert. Omdømmeeffekten er en sterk drivkraft til å signere, men aktørene vil se at handling gir økt lønnsomhet og konkurransekraft, bedre kvalitet og at man får ut effekten, sier Tiltnes.

Har tilført en selvtillit

Tiltnes tror at målet om 20 prosent kostnadsreduksjon er realistisk.

– Vi er på vei mot målet. All endring tar tid. Vi sa 20 prosent i 2020 og det var realistisk, men man må ta inn over seg at organisasjoner skal endre seg. Det samlede kostnadsnivået vil nok ikke ha gått ned 20 prosent ved utgangen av 2020, men de som har tatt i bruk beste praksis, har fått ut effekten. Om ikke Bygg21 hadde det vært mange seminarer om effektivitet, og stadig flere bekymringer om kostnadsutviklingen. Nå har vi fått et redskap for å stå imot internasjonal konkurranse, sier Tiltnes.

– Det er en selvtillit som har grodd frem, som ikke hadde vært der uten Bygg21, legger han til.

Det å dedikere seg til beste praksis for en effektiv og bærekraftig næring og verdiskapning tror jeg kler alle virksomheter.