Bygg21 Magasin | A10 VIRKE
793
page,page-id-793,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Digitalisering i byggenæringen
Figur som illustrerer en digitalisert verdikjede i byggenæringen fra planlegging til bygging, drift og gjenvinning. Stopp-punktene illustrerer manglende digital samhandling

Spar minst 20 % av byggekostnaden

Bedre planlegging og digitale bestillinger har potensial til å effektivisere norske byggeplasser og spare minst 20 prosent av byggekostnadene. – Fra leverandørsiden er alle systemer nå klare til å tas i bruk, sier prosjektleder Helge Kokslien i Virke Byggevarehandel.

Kokslien leder Virkes arbeidsgruppe for standarder og digitalisering i byggevarehandelen (Handelens Digitale Arbeidsgruppe) og viser til erfaringer fra Sverige for å underbygge påstanden.

– I Sverige er bransjen kommet vesentlig lenger enn her i Norge på dette feltet, og erfaringene derfra viser at det er store summer å spare, sier Kokslien.

Kort fortalt handler det om å gjøre vareleverandørene i stand til å levere rett vare til rett tid – og på rett sted på byggeplass. I dag viser studier at en gips-leveranse flyttes opptil seks–sju ganger på byggeplass før den tas i bruk, med tilhørende brekkasje, svinn og unødig tidsbruk. På samme måte bruker håndverkere gjerne halvparten av arbeidstiden til å lete etter, vente på eller hente materialer. At presise leveranser just-in-time vil kutte kostnader, er hevet over tvil.

– Ineffektive byggeplasser er et for lite fokusert område i norsk byggenæring. Ifølge Bygg21 vil de ti største norske entreprenørene kunne spare 3,5 milliarder årlig på digitale bestillinger og bedre planlegging av vareleveranser, sier Kokslien.

– I tillegg ligger det et stort potensial i drifts- og dokumentasjonsfasen, siden hver enkelt artikkel som leveres kan oppdatere BIM-modellen (digitale tvilling) med GTIN-nummer på varer som er levert bygget. Dersom vareleverandørene mottar bestillinger på bakgrunn av krav til egenskaper, kan vareleverandørene også bidra med å velge de komponentene som best møter kravene, sier Kokslien.

Hva betyr just-in-time-leveranser i praksis? Kokslien trekker frem et tenkt leilighetsbygg som eksempel.

– Med god planlegging og tilstrekkelige data fra bestiller kan en vareleverandør levere alt som inngår i en leilighet sampakket i riktig rom, nøyaktig når det er bruk for varene. Håndverkerne vil da ha alt de trenger for å gjøre jobben – uten å måtte vente, hente eller flytte på materialene, sier Kokslien.

Besparelser av denne størrelsesorden burde være mer enn stor nok motivasjon til å legge om til digital bestilling, men Kokslien kan fortelle at norske entreprenører foreløpig ligger bakpå.

– Selv om mange er kommet langt med digitalisering internt, ser vi at det er forbausende få som benytter muligheten til å skape forbedringer i byggeplasslogistikken.

– Faktisk har flere av de små entreprenørene kommet lengere enn de store, og er allerede i gang med digitale bestillinger via bl.a. kalkulasjonsvertøyet SmartKalk.

Sammen med blant annet BEAst og svenske entreprenører er det utviklet en felles nordisk standard for digital samhandling mellom byggeplass og vareleverandører, NeB Supply.

– Systemet er klart til å tas i bruk. Dette er varehandelens bidrag til å øke effektiviteten i byggebransjen, sier Kokslien.

– Målet er at entreprenørene skal kunne planlegge varebestillingene bedre og sende digitale bestillinger med informasjon om hvor og når varene skal brukes på byggeplass.

Digitalisering gir også helt nye muligheter for å etterkomme krav innen miljø, sporbarhet og bærekraft, og vil sikre en bedre sirkulær økonomi, sier Kokslien.

Virke Byggevarehandel har utarbeidet rapporten «Digital samhandling med entreprenører, byggmestre, boligprodusenter og byggevareindustrien» som belyser problemstillinger, og peker på veien videre for å nå digitale målsetninger. Rapporten er tilgjengelig på Virke Byggevarehandel sin hjemmeside eller http://bit.ly/2tx9GWX.

 

hko3
Helge Kokslien, prosjektleder Virke Byggevarehandel.
Virke Byggevarehandel CMYK