Bygg21 Magasin | A8 NELFO
791
page,page-id-791,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
hand holding mobile phone with analyzing graph against office buildings with sun
Nelfo moderniserer Norge.

Nelfo: – fremtiden er elektrisk

I en utvikling der bygg blir stadig mer avanserte og «smartere», får teknisk entreprise en økende betydning. – Mer og mer av verdien i bygget ligger i teknisk entreprise, og det er avgjørende at teknisk entreprenør kommer tidlig inn i prosjektene, sier Tore Strandskog, direktør næringspolitikk i Nelfo.

De tekniske kravene til moderne bygg har økt enormt de siste årene, og denne utviklingen fortsetter. Nye funksjonaliteter og økte krav til for eksempel energieffektivitet og klimapåvirkning krever en ny innfallsvinkel til planlegging og prosjektering.

– Teknisk entreprenør bør være med helt fra starten av, slik at de tekniske løsningene og funksjonalitetene i bygget blir en integrert del av prosjektet. På den måten vil vi kunne redusere kostnadene, ikke bare til selve byggeriet, men også knyttet til drift og vedlikehold, sier Strandskog.

– Fra å stå for om lag 25 prosent av byggets kostnad, har teknisk entreprise økt til å omfatte nær 50 prosent. Dette er en utvikling som bør få konsekvenser i prosjekteringsfasen, sier han.

Nelfo organiserer ca. 1600 bedrifter innenfor elektro, it, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis. Sektoren har en sentral rolle når nye krav og funksjonaliteter skal innføres.

– Nelfo er en fremoverlent og innovativ organisasjon, noe vårt motto gjenspeiler: Vi moderniserer Norge. Vi ønsker å spille en hovedrolle i den moderniseringsprosessen næringen står midt oppi, understreker han.

Et eksempel på nytenking er å knytte transport og energibruk sammen i bygg.

– Vi vet at store deler av bilflåten vil bestå av el-biler om ganske få år, og samtidig vet vi at dette er biler som kommer til å stå parkert store deler av døgnet. Vi kan integrere bilbatteriene i byggets energikretsløp, ved å produsere lokal energi med solcellepaneler som så kan lagres i batteriene til bilene som er parkert i bygget. Dette er energi som kan bidra til å ta av for forbrukstoppene, og i siste instans kan energi også sendes ut på nettet, sier han.

– Norge nyter godt av et betydelig strømoverskudd, og det gjør at vi har frihet til å tenke nytt. Digitalisering, som er en sentral del av utviklingen i alle samfunnsprosesser, går hånd i hånd med elektrisk kraft. Vårt overskudd kan komme til å spille en viktig rolle i utviklingen av byggenæringen, sier Strandskog.

I fremtiden kan vi ikke se på pris alene når samfunnet skal planlegges og videreutvikles, ifølge den offensive Nelfo-direktøren. Smart City-konsepter, trafikk- og byplanlegging – dette er alle områder der samfunnet kan gjøre store fremskritt. Nøkkelen er digitalisering og ny teknologi.

– Når det er sagt, er det ingen motsetning mellom digitalisering og pris, understreker Strandskog.

– I dag bygger vi passivhus billigere enn man tidligere bygde ordinære bygg. Økt produktivitet og kompetanse er nøkkelen, og veien går via digitalisering, sier han.

Ved siden av å være en arbeidsgiverorganisasjon for næringen, driver Nelfo utstrakt kursing av medlemsbedrifter og er involvert i utviklingen av norske standarder på sine områder.

– Fremtiden er nok elektrisk, men kompetanse er den andre nøkkelen. Vi i Nelfo er klare til å være med å dra lasset, sier Strandskog.

 

_60A7589
Tore Strandskog, direktør næringspolitikk i Nelfo.
nelfo-logo