Bygg21 Magasin | 12 Fra dugnad til grunnleggende endring
684
page,page-id-684,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Daniel Kjørberg Siraj:
Fra dugnad til grunnleggende endring

– Nå er det avgjørende at bransjen tar i bruk arbeidet som er gjort i Bygg21 så langt. Det sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS og leder av Bygg21s strategiske råd.

Det er viktig at norsk byggenæring nå drar nytte av det omfattende kompetansearbeidet som er levert av arbeidsgruppene i Bygg21-regi, og at det kan bidra til handling. Vi må gå fra dugnad til grunnleggende endring i bransjen. Det er stort potensial for forbedring og effektivisering, og vi bør gripe den muligheten Bygg21 gir oss til å virkeliggjøre dette potensialet, sier Siraj.

Han understreker at det skjer mye positivt innovasjonsarbeid i næringen, og ser det i sammenheng med den generelle utviklingen i resten av samfunnet.

– Digitaliseringen er kommet langt i resten av samfunnet, og vi er kommet til det punktet der kunder og andre stakeholdere forventer det samme av byggenæringen. Samtidig må det understrekes at næringen aldri har vært mer produktiv enn den er nå, sier Siraj. Han mener at politisk detaljstyring og skiftende rammevilkår er et av problemene som hindrer bransjen i å oppnå maksimal effektiviseringsgevinst.

– Politikerne detaljstyrer norsk byggeri med nye regler hver tredje år. Andre bransjer, for eksempel industrien, har ikke tilsvarende rigide rammevilkår, påpeker han.

OBOS-direktøren peker på selskapets utbyggingsprosjekt på Ulven i Oslo som et eksempel på innovasjon i praksis. Her har OBOS klart å presse kostnadene med opptil 20 prosent, med god planlegging, samhandling på tvers og klare målsetninger om å bygge billigere og mer effektivt – uten at det går på bekostning av kvalitet. I samme område planlegges også Construction City, et klyngemiljø der OBOS, AF-gruppen og deler av virksomheten til Multiconsult, GK og Norsk gjenvinning, skal samlokaliseres for å skape synergi og innovasjon. I tillegg har man fått med seg DnB, Sintef og Startup Lab som klyngepartnere, og flere aktører banker på døren.

– Her skal vi virkeliggjøre mye av prinsippene vi snakker om i Bygg 21, noe som kommer til å bli utrolig viktig for verdiskapingen i dette miljøet, sier Siraj.

Bygg21s suksess vil bero på om innholdet i rapportene blir fulgt opp av aktørene i bransjen og offentlige myndigheter. Han peker på delrapporten om forbedrede planprosesser som den mest nyttige så langt, og håper den vil føre til konkrete endringer.

– Smidigere, hurtigere og mer oversiktlige planprosesser, med bedre samarbeid mellom partene i prosjektet, vil ha store og synlige, positive konsekvenser, slår han fast.

– Både fasenormen og rapporten om kvalitet og bærekraft inneholder mye som er veldig viktig, men aktører vil nok fortsatt ha egne faseprosesser og programmer for kvalitets- og bærekraftarbeid, sier han.

– Men dette er selvsagt prinsipper det blir viktig å ha med seg.

Han imøteser rapporten om industrialisering i næringen med stor interesse.

– Å tenke industrielt er avgjørende for effektivisering, men vil medføre noen kompromisser. Skal vi bygge enklere og rimeligere, og med en stor grad av industrialiserte løsninger, vil det måtte medføre noe mindre variasjon i byggeriet. Her vil forskjellige aktører ha ulik innfallsvinkel og synspunkter, men det er noe vi er helt nødt til å akseptere, sier Siraj.

– Både byggherrer og myndigheter må ta et valg. Jeg bor selv i et standardisert hus. Det er svært praktisk og holder høy kvalitet, men er kanskje ikke det aller mest spenstige rent arkitektonisk, sier han.

– Denne typen dilemmaer må vi ta konkret stilling til.

Alt i alt mener Siraj at bransjen er preget av stor vilje til å samarbeide om morgendagens løsninger. Dypest sett handler mye om tillit, mener han.

– Jeg ser en klar tendens til at aktører bygger større tillit til hverandre. Det er helt avgjørende for å få til de gode og tette samarbeidsrelasjonene som skal til for å virkeliggjøre visjonen om effektivisering – både i planlegging, prosjektering og praktisk byggeri, sier han.

– Selv har jeg stor glede av å delta i det sterke kompetansefellesskapet i Bygg21s strategiske råd, der jeg får utvekslet synspunkter med gode bransjekollegaer. Vi får argumenter på bordet – litt tyggemotstand er bare bra, sier OBOS-direktøren.

Både byggherrer og myndigheter må ta et valg.