Bygg21 Magasin | 11 Halve jobben gjenstår
683
page,page-id-683,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Byggeplass4
Tre arbeidsgrupper skal snart levere sine rapporter. (Illustrasjonsfoto)

Halve jobben gjenstår

Så langt har tre av seks arbeidsgrupper i Bygg21 levert sine rapporter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå står samhandling, industrialisering og kompetanse for tur i arbeidet som har som mål å redusere kostnadene i norsk bygg- og eiendomsbransje med 20 prosent innen 2020.

Uansett hvilke systemer eller verktøy vi bruker for å skape en mest mulig effektiv og forutsigbar byggeprosess, vil den enkeltes holdning og kulturelle ballast være mest avgjørende for om prosjektet blir vellykket. Det sier Karsten Hjertholm, partner i Stor-Oslo Eiendom og leder for arbeidsgruppen som skal se nærmere på betydningen av samhandling i byggeprosjekter. Oppgaven til gruppen er å finne et svar på det krevende spørsmålet om hvordan bransjen kan redusere kostnadene og oppnå bedre resultater gjennom bedre samhandling. Hjertholm tror potensialet er stort.

– Min erfaring er at bygg- og anleggsbransjen har mye å gå på når det gjelder å utvikle samhandling basert på tillit og en felles oppfatning av hva som tjener prosjektet. Fortsatt er det altfor mange som prioriterer egne interesser, sier han. – Hvis vi våger å vise hverandre tillit, vil alle oppnå bedre resultater, sier Hjertholm. Løsningene vil han og arbeidsgruppen presentere i sin rapport.

Hva kan norsk byggenæring lære om industrialisering av andre industrier – som bilindustrien, møbelprodusenter eller oljenæringen? Det er spørsmålet arbeidsgruppen som blir ledet av Tonje Frydenlund, landskapsarkitekt og daglig leder i Snøhetta, stiller. Gruppen har som mandat å finne de gode svarene på hvordan industrialisering av byggeprosjekter kan bidra til å senke kostnadene og øke effektiviteten. Den erfarne lederen tror kostnadsreduksjoner vil komme både bransjen og samfunnet til gode, og at det ikke er noen motsetning mellom industrialisering og høy kvalitet.

– Vi må greie å ha flere tanker i hodet samtidig, og ikke fremstille det som om det bare er ett mål vi skal nå. Vi skal redusere kostnader, men samtidig holde fast ved vesentlige verdier som fornuftige arbeidsvilkår, helse, miljø og sikkerhet, kvalitet og bærekraft, understreker hun.

Den siste arbeidsgruppen har som oppgave å konkretisere kompetanse som konkurransefortrinn i norsk bygg- og anleggsbransje. Bård Frydenlund er konserndirektør i AF Gruppen og leder arbeidsgruppen.

– Det er ikke bare fag som teller. Også det at ulike personligheter kan utfylle hverandre er avgjørende for den samlede kompetansen, sier Frydenlund.

– Du kan ha to personer med samme fagbakgrunn, en som er veldig god til å planlegge og en som er en typisk gjennomfører. Det er det perfekte tospannet – så lenge de respekterer hverandres ulikheter, sier han.

Han mener at kompetanse er en av nøklene til økt effektivitet og kostnadsreduksjon.

– Bransjen er blitt påvirket av ufaglært arbeidskraft og kundens prisfokus. Hvis alle byggherrer stiller krav til seriøsitet og kompetanse, vil det føre til økt rekruttering av den riktige kompetansen i bransjen, sier Bård Frydenlund.

Arbeidsgruppen har bestått av:

Samhandling i byggeprosjekter

Karsten Hjertholm, Stor-Oslo Eiendom (leder)

Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI

Odd-Erik Bunde, Bunde Bygg

Kjell Andre Honerud, Føyen Torkildsen

Sigmund Aslesen, Veidekke Entreprenør AS

Arve Solheim, Mesterhus

Leif Tore Hanssen, Tromsø kommune

 

Industrialisering av byggeprosjekter

Tonje Frydenlund, Snøhetta (leder)

Jon Erik Lunøe, OBOS

Anita Moum, SINTEF Byggforsk

Sverre Kirkevold, Block Watne

Øystein Olav Ylvisåker, Oslo S Utvikling AS

Jøns Sjøgren, Boligprodusentenes Forening

Øyvind Skarholt, Byggeindustriens Forening

Anders W. Haugen, Veidekke Entreprenør AS

 

Kompetanse som konkurransefortrinn

Bård Frydenlund, AF Gruppen (leder)

Steinar Fretheim, DiBK

Steinar Krogstad, Fellesforbundet

Halvard Kilde, Metier OEC

Steinar Holm, GK Gruppen

Michael Bors, Statsbygg

Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens
forening