Bygg21 Magasin | 10 Har levert etter planen
682
page,page-id-682,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Styret
Styret i Bygg21. Fra venstre bak: Sissel Leire, Stig Bech, Siri Hunnes Blakstad, Jon-Olav Sigvartsen, Harald Vaagaasar, Sverre Tiltnes. Foran: Netten Østberg, Arne Giske.

Har levert etter planen

Halvveis ut i prosjektperioden har Bygg21 levert tre av seks planlagte rapporter. En entusiastisk styreleder Sissel Leire i Bygg21 er fornøyd med progresjonen, og tror at arbeidet er i ferd med å bevege hele næringen.

Bygg21s fokus på beste praksis og de seks arbeidsgruppenes kompetente arbeid med viktige aspekter ved bransjens fremtid er i ferd med å skape resultater, sier Leire, som blant mange gode innspill trekker frem fasenormen for plan- og byggesaksprosessen som et av de viktigste bidragene så langt.

– Det er utrolig viktig at alle aktørene i næringen blir bevisste på hvilken rolle de spiller i en større sammenheng. Det handler om bevissthet og respekt for andre aktørers legitime behov og interesser, men også om et samlende blikk i en fragmentert næring med mange små aktører, sier Leire.

– En felles forståelse av roller, mål og visjoner vil bidra til at vi når det overordnede målet om 20 prosent kostnadsreduksjon innen 2020, sier hun.

– I dag kan en regulerings- eller omreguleringsfase gå over mange år, og det kan påløpe enorme kostnader i tidligfasen. Et grep som skaper en raskere og mer målrettet planlegging er i seg selv svært verdifullt.

Arbeidet i Bygg21 er preget av entusiasme, både i styret, i arbeidsgruppene og i det daglige arbeidet. Leire tror den positive energien kan bidra til at det midlertidige organet kan få gjennomslag.

– Bygg21 representerer en ny struktur i næringen, et nytt nivå som fungerer som nøytral rådgiver overfor det offentlige, private utbyggere, bransjeorganisasjoner og myndigheter. Vårt mål er å presentere en faglig forankret, nøytral plattform som kommer alle næringsaktører til gode og skaper samfunnsnytte, sier hun.

– Vi får frem en bevegelse og forbedring basert på kunnskap fra næringen selv – det er en del av forklaringen på at vi er på god vei til å lykkes, legger hun til.

Styrelederen er stolt av det omfattende arbeidet som er utført siden oppstarten av Bygg21 i 2016. Fokus på beste praksis i form av Bygg21-hammere skal videreutvikles til Bygg21s gullhammer, som skal deles ut første gang høsten 2018. Arbeidsgruppenes rapporter om bærekraft, kvalitet, planprosess og et samlet kunnskapsgrunnlag for næringen foreligger, og kompetanse, digitalisering, industrialisering og samhandling vil være tema for de neste tre rapportene fra Bygg21.

– De tre arbeidsgruppene som har avlevert sine rapporter har jobbet frem et viktig grunnlag for det videre arbeidet. En fokusert og ensartet planprosess på tvers av kommunegrenser, med felles målformuleringer og samarbeid i tidligfasen vil som sagt være viktig. At vi fremover vil være i stand til å måle produktivitet, kostnadsutvikling og kundetilfredshet vil gi oss et helt nytt grunnlag å jobbe ut fra – og jeg tror våre ti prinsipper for kvalitet og bærekraft vil vise seg å være et svært nyttig og ikke minst inspirerende grunnlag å jobbe ut fra. Til sammen ligger vi godt an til å nå målsetningen, sier Leire.

Leire ser ett overordnet fellestrekk som hun mener er helt avgjørende.

– Det handler i stor grad om relasjonskompetanse. Samarbeid, felles løsninger, vilje til å dele og gjøre hverandre bedre. Dette er sentrale trender som også vil få stor betydning for vår bransje, sier Leire.

Det viser seg også i bransjens vilje til å stille opp i den dugnaden Bygg21 er. Styrelederen kan ikke få fullrost næringen nok.

– Engasjementet har vært overveldende, og mange har vært villige til å være med på dugnaden. Det er jeg veldig glad for. Nå gjelder det å spre kunnskapen og resultatene til hele byggebransjen, i alle ledd og over hele landet. Det er en spennende oppgave som jeg virkelig ser frem til, sier Leire.

Det handler i stor grad om relasjonskompetanse.