Bygg21 Magasin | 09 Eksempler på beste praksis
681
page,page-id-681,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Eksempler på beste praksis

Her er noen av de prosjektene som allerede har fått sin utmerkelse for «beste praksis» av Bygg21:
4

Hvem: AS Backe

Kategori: Industrialisering av byggeprosesser

Beskrivelse:

Backe har tatt grep for å digitalisere sin virksomhet med mål om bedre effektivitet, kostnadsreduksjoner og bedre kvalitet gjennom en heldigital byggeprosess. Med en erkjennelse av at det vil ta noe tid å nå dette målet, har Backe oppmuntret sine ansatte til å komme med enkle digitale forbedringer relatert til behovene ute i prosjektene.

Det er ofte forslagene til forbedringer fra «de som har skoene på» som står seg best over tid og som enklest lar seg implementere.

Enkel bruk av QR-kode er et tiltak som kan bidra til en mer effektiv hverdag på byggeplass. I stedet for å logge seg inn på prosjekthotell for riktige tegninger og beskrivelser, er løsningen at man scanner en QR-kode med en vanlig mobiltelefon eller nettbrett. På denne måten får man tilgang til siste revisjon av tegningene på prosjektets webhotell hvor som helst på byggeplass. Alle aktørene i prosjektet kan bruke samme løsning. Forslaget er tatt frem av anleggsledelsen, og spres nå internt i Backe- gruppen. Backe setter standard for praktisk og enkel digitalisering med lav brukerterskel og kort implementeringstid. Løsningen kan enkelt benyttes av andre aktører i bransjen siden den ikke krever noen spesiell programvare eller IT-   investeringer. Backe bruker og deler beste praksis for enkel og praktisk digitalisering. .i hverdagen.

5

Hvem: Hans Thomas Holm, Statsbygg

Kategori: Samhandling

Beskrivelse:

Ny kunst- og designhøyskole er en samlokalisering av seks ulike steder i Bergen. Byggets 15.000 kvm ble ferdigstilt 2017. Fra dag én har prosjektet brukt beste praksis Lean for ledelse, prosjektering, bygging og systematisk ferdigstillelse. Hele prosjektet er planlagt bakover. Ledelsen har sørget for jevn flyt av riktig informasjon til riktig tid. Prosjekteringsgrupen har annenhver uke delt status og fremdrift for prosjekteringens enkeltdeler og arbeidet inn mot samme BIM-modell. Dette har sikret jevn og helhetlig flyt. På byggeplassen har man hatt tilgang til fullstendig prosjektunderlag via BIM-kiosker. Bygget er ferdigstilt i steg. Test og opplæring av tekniske systemer startet 15 mnd. før byggets ferdigstillelse. Brukere ble gitt fortløpende opplæring i bruk av tekniske anlegg. Aktiv bruk av dynamisk og involverende planlegging har gitt transparens, konsistens, disiplin og lojalitet til prosjektet.

Bruken av Lean har hevet kvaliteten på prosjektunderlaget. Statsbyggs driftsorganisasjon har kunnet ta over bygget fra første dag. Prosjektsjef Hans Thomas Holm i Statsbygg, har på kunsthøyskolen i Bergen, satt standard for Beste praksis-prosess og bruk av Lean i byggeprosjekter. Statsbygg deler og bruker beste praksis Lean.

1

Hvem: Nannestad kommune

Kategori: Plan- og byggeprosesser

Beskrivelse:

Nannestad kommunes byggesaksavdeling har etablert beste praksis når de svarer alle byggesøknader innenfor fristen på tre uker etter at søknad er mottatt. Gjennom tidlig dialog mellom kommunen og utbygger, gjensidig respekt og en løsningsorientert kultur, blir fristen holdt i alle byggesaker selv om noen kan være uklare eller mangelfullt dokumentert. Byggesaksbehandlingen i Nannestad-kommunen setter standard for andre med gode interne rutiner, god tilgjengelighet og god kommunikasjon og samhandling på tvers av områder.

2

Hvem: Sykehuset i Vestfold HF Tønsbergprosjektet

Kategori: Samhandling

Beskrivelse:

Beskrivelse: Sykehuset i Vestfold HF har i Tønsbergprosjektet tatt aktive grep og satt seg ambisiøse mål som byggherre for å forbedre informasjonslogistikk og digital samhandling i prosjektet. Tønsbergprosjektet har etablert Beste praksis gjennom å utfordre leverandørene til å ta i bruk standarder som RFID eller SGTIN. Dette er metoder for å lagre og hente produktdata ved hjelp av små enheter og nummer. Da vil alle kunne følge produkter og løsninger i hele prosessen, fra planlegging, prosjektering og bygging til drift. Effektiv bruk av BIM ligger i bunn for prosjektet. Tønsbergprosjektet setter standard for andre med sin åpne kommunikasjon og sitt fokus på driftsrelaterte løsninger.

3

Hvem: Omsorgsbygg Oslo KF

Kategori: Kvalitet og bærekraft

Beskrivelse:

Omsorgsbygg Oslo KF praktiserer godt samspill og bærekraft i sine prosjekter. Omsorgsbygg praktiserer samspill og miljø på en uredd, systematisk og konsekvent måte.

Leverandørenes kompetanse tillegges større vekt enn pris. På den måten mener Omsorgsbygg at de har fått prisene ned.

Omsorgsbygg bruker totalentreprise med samspill, Best Value Procurement og andre tidligfase samspillsmodeller på en målrettet og formålstjenlig måte. Høye miljøambisjoner og systematisk bruk av BREEAM-NOR har kvalifisert for landets første Excellent sertifiserte sykehjem på Ullern. Omsorgsbygg Oslo KF setter standard for samspill og miljø i måten de praktiserer bærekraft og godt samspill. Omsorgsbygg deler og bruker beste praksis for offentlig innkjøp.