Bygg21 Magasin | 06 Kari Sandberg: – Det vi kan måle, kan vi forbedre
678
page,page-id-678,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Kunnskap om produktivtet
Felles kunnskapsgrunnlag danner grunnlag for effektiviseringsarbeidet. (Illustrasjonsfoto)

Kari Sandberg:
– Det vi kan måle, kan vi forbedre

– Bygg21s mål om 20 prosent reduksjon i kostnadene innen 2020 er ambisiøst, men oppnåelig, tror Kari Sandberg, til daglig administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. Hun har ledet arbeidsgruppen som har hatt som mål å gi råd om etableringen av et felles kunnskapsgrunnlag for  produktivitet og kostnadsutvikling i norsk byggebransje.
– Uten et kunnskapsgrunnlag vi kan enes om, vil vi aldri vite om vi lykkes, sier hun.

Nå foreligger rapporten enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling. Arbeidsgruppen har utarbeidet tre målformuleringer som skal lede frem til en norsk bransjestatistikk som alle kan bli enige om. Men aller først, hvorfor er det så viktig med et slikt kunnskapsgrunnlag?

– Selv om produktiviteten i næringen er mye bedre enn mange vil ha det til, varierer den veldig fra bedrift til bedrift og fra prosjekt til prosjekt. Det betyr at det er stort rom for forbedringer, men uten et skikkelig statistikkgrunnlag som alle kan samle seg om, kan det lett bli mye synsing og suboptimalisering, sier Sandberg.

– Hvis vi ikke klarer å måle utviklingen over tid, vil det være svært vanskelig å få til nødvendige forbedringer, både når det gjelder kostnader, kvalitet og kundetilfredshet, mener Sandberg, som kan fortelle om et spennende arbeid i gruppen.

– Vi har brukt mye tid på å tenke bredt, til å kartlegge hvilke kilder som finnes, og hvordan dette løses i andre land. Stemningen har beveget seg frem og tilbake mellom entusiasme og frustrasjon, smiler hun.

– Men vi har jo sett at det er mange muligheter, og vi mener at våre råd vil kunne ha stor betydning for den fremtidige utviklingen, sier hun.

Gruppens første råd er at det etableres en sammenslutning av etablerte aktører som årlig utarbeider og sammenstiller bygg- og eiendomsnæringens utvikling innen produktivitet, kostnader, kundetilfredshet og feil i byggenæringens leveranser. Norsk Eiendom, EBA, DiBK og Finans Norge er invitert til å være med for å etablere kildegrunnlaget.

– Så langt har de tre første takket ja til å være med, men vi har fått signaler om at Finans Norge vil bli med etterhvert, siden de sitter på betydelige informasjonsressurser i form av skadestatistikk, sier Sandberg.

– Sammenslutningen er allerede i gang, og vi vil presentere de første tallene innenfor kostnadsutvikling, produktivitet og kundetilfredshet allerede på Det Norske Byggemøtet i oktober 2018, sier Sandberg. Arealstatistikk, Prognosesenteret og SSB skal gjennomføre det praktiske analysearbeidet med utgangspunkt i tilgjengelig kildemateriale.

– Vi har tilstrebet en sammensetning der både næringen, fagkompetanse og akademia er representert, sier hun.

Råd to angår kildegrunnlaget for statistikken. Her anbefaler gruppen at kildeutvalget begrenses til eksisterende kilder, blant annet fra SSB, OBOS og Eiendom Norge. Slik ønsker Bygg21 å skape et kildegrunnlag alle kan stille seg bak.

– Det finnes gode kilder som vil være formålstjenlige. Ved å krysskoble og analysere tallene, tror vi at det er en god løsning å samle oss om et felles, begrenset kildemateriale, og i rapporten lister vi disse helt spesifikt, sier Sandberg.

– Andre statistikker, for eksempel på bransjenivå, kan antakelig også bidra til å kaste lys over utviklingen, men vi mener det er viktig å ha et definert kildesett «i bunn», sier hun.

Vårt råd nummer tre, er at det utgis en årlig rapport som «synliggjør verdien av målstyrte forbedringer i næringens virksomheter og i rammebetingelser satt av myndigheter og finansnæringen». Den rapporten blir altså presentert i oktober 2018.

– Det er avgjørende at vi ikke mister målet av syne. Målet er forbedringer i produktivitet, kvalitet og kundetilfredshet, sier Sandberg.

– Derfor er det viktig at vi knytter statistikken opp mot formulerte mål og også setter dem i sammenheng med eventuelle endringer i myndighetsstyrte rammebetingelser. På den måten vil statistikken også kunne si noe om hva som virker og hva som eventuelt ikke gjør det, sier hun.

Sandberg er optimistisk med tanke på næringens evne til samarbeid om forbedringstiltak. Hun opplever at samarbeidsklimaet er vesentlig forbedret, og at aktørene i stor grad stiller seg bak ønsket om en dugnad som på sikt vil komme både næringen og samfunnet til gode.

– Det er allerede stort fokus på effektivisering og tettere samarbeid, for eksempel i prosjekteringsfasen. Næringen er fragmentert og uensartet, men holdningen til forbedringsarbeidet gir meg store forhåpninger. Dette er en utvikling vi ganske sikkert vil se resultater av – og vi vil være i stand til å fange dem opp! sier hun.

KariSandeberg
Kari Sandberg,
administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.