Bygg21 Magasin | 03 Råd for kvalitet og økt bærekraft
675
page,page-id-675,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
D36_Element
D36, Element Arkitekter AS
Foto Finn Ståle Felberg

Råd for kvalitet og økt bærekraft

Med det grønne skiftet i full gang og stadig sterkere fokus på kostnadsreduksjoner i byggebransjen har Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft hatt en stor oppgave.
– Vår arbeidsgruppe har dekket et bredt felt, og det har resultert i at vi har utarbeidet tre rapporter, sier Katharina Bramslev, leder av Grønn Byggallianse og gruppeleder.

Hensynet til miljøet blir mindre og mindre en privatsak. Det grønne skiftet blir nå sett i en større sammenheng – fra grønne tekniske særløsninger til måten vi alle må jobbe og leve på fremover, sier Bramslev.

– Bygg skal både ivareta brukernes behov og helse – og de skal ha minst mulig klimapåvirkning. Dette har vi prøvd å adressere i våre ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, i tillegg til at vi har sett spesielt på byggsektorens klimapåvirkning, sier hun.

Gruppen har hatt en bred sammensetning med deltakere med forskjellige bakgrunn, blant annet en overlege og to økonomer i tillegg til ingeniør, arkitekt, megler og eiendomsutviklere.

– Det har vært en veldig spennende og lærerik prosess, der vi har hatt mulighet for å se mandatet fra mange ulike perspektiver, sier Bramslev, som selv er utdannet byggingeniør.

Bramslev er levende opptatt av at bygg danner rammene for menneskers liv, både privat og på jobb.

– Bygg21 har en ambisjon om 20 prosent reduksjon i byggekostnadene. Vi tror det er mulig, men det må ikke gå på bekostning av helse og trivsel for brukerne. Det må heller ikke gå på bekostning av byggets livssykluskostnader og vi må klare det samtidig som vi når våre nasjonale og internasjonale miljømål. Vi har sett det som vår oppgave å peke på hvilke kvaliteter som må ivaretas selv om vi skal redusere kostnadene, sier hun.

– Du kan gjerne si at vi har vært en vaktbikkje for umistelige verdier, legger hun til med et smil.

Bygg21 stiller seg bak de ti kvalitetsprinsippene, som rent tematisk er ment å være overgripende for både Tek og sertifiseringssystemer som BREEAM-NOR.

– Vi har vært opptatt av at våre ti prinsipper skulle ivareta alle aspekter ved kvalitetsbegrepet, sier Bramslev. Det innebærer at alt fra sosiale relasjoner til energiutnyttelse er med på listen.

– Dessuten har vi vært opptatt av å se på hele byggets, – eller områdets levetid. Vi har tilstrebet å se bygg og områder i et mest mulig helhetlig perspektiv.

Bramslev mener kvalitetsprinsippene og kunnskapsbasen som rapporten representerer, med henvisning til en rekke eksempler og forskning som underbygger hvert prinsipp, vil være til stor nytte. Hun håper at så mange som mulig vil ta dem i bruk på et tidlig stadium i planleggingsprosessen.

– De ti prinsippene danner til sammen et veldig godt utgangspunkt for å sikre at helt sentrale kvaliteter kommer med i planlegging og prosjektering, sier hun.

De er ment både til inspirasjon og som et grunnlag for å fremme en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til prosjektet, sier Bramslev.

 

Katharina Bramslev 2

Katharina Bramslev
leder av Grønn Byggallianse og gruppeleder.

Bygg21 har en ambisjon om 20 % reduksjon i byggekostnadene.